Jak mohou Skautskou pomoc lékárnám využít praktičtí lékaři? 

Pokud pracujete jako praktický lékař, zřejmě se Vám i v dnešní situaci stává, že na vaši ordinaci zaklepe v průběhu dne řada seniorů, kteří si chodí pro recept na dlouhodobě užívané léky osobně. Právě v těchto případech by bylo samozřejmě vhodné, aby se riziko nákazy minimalizovalo a čekárny navštěvovali jen ti lidé, kteří opravdu musí.

Kdo a proč službu zajišťuje?


Doručování léků zajišťují členové organizace Junák – český skaut, kteří mají potřebné instrukce k tomu, aby došlo k předání léků včetně informací od lékárníka. A provoz tel.linky obstarává tým proškolených dobrovolníků. Společně takto chceme vypomoci v období, které je pro naši společnost velmi zátěžové.


Jaký je přesně postup při využití služby a jak služba funguje?  

  1. Nabídněte pacientům, kteří nyní navštěvují vaši ordinaci pro vyzvednutí receptu na dlouhodobě užívané léky kontakt na naši skautskou linku.
  2. Poté co pacient na tuto tel.linku zavolá náš operátor mu podrobně vysvětlí, jak služba funguje.  Pokud se ji pacient rozhodne využít, bude jeho požadavek zadán do systému a dobrovolníci v oblasti, kam požadavek spadá, dostanou notifikaci.
  3. Konkrétní dobrovolník v terénu si tento požadavek převezme a následně bude telefonicky kontaktovat pacienta. Domluví se s ním na termínu předání léků a všech dalších podrobnostech. 
  4. V poslední fázi dobrovolník vyzvedne recept/léky a společně s informacemi od lékárníka je předá bezkontaktní metodou pacientovi.